Soveltava judo

Sovellettu judo on suunnattu henkilöille, joilla on erityistä tuen tarvetta esimerkiksi liikkumisessa, ymmärryksessä, puheen tuottamisessa, aistien toiminnassa, suureen ryhmään sopeutumisessa tai tarvitsee jostain syystä enemmän aikaa asioiden oppimiseen.

Sovellettua judotoimintaa järjestetään yli 25 paikkakunnalla Judoliiton jäsenseuroissa. Kajaanin Judokerhossa soveltavaa judoa on harjoiteltu jo vuodesta 1997 lähtien ja ryhmässä harjoitelleet judokat ovat saaneet judosta itselleen hyvän harrastuksen sekä tuen esimerkiksi ammattiin opiskelua varten. Soveltavassa judossa korostuu erityisesti judon kasvatuksellinen puoli sekä tietysti liikunnallisten taitojen kehittyminen. 

 

Kajaanin Judokerhossa toimii Sovelletun Judon ryhmä, joka on tarkoitettu 7 – 12 -vuotiaille lapsille jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi liikkumisessa, kehon motoriikan hallinnassa tai ryhmässä toimimisessa.  

 

Harjoitukset Sovelletun judon-ryhmällä on tiistaisin klo 17.00 – 18.00. Harjoituksiin voi tulla myös henkilökohtaisen avustajan tai huoltajan kanssa. Ensimmäiset harjoitukset Sovelletun judon -ryhmällä syyskaudella 2023 ovat tiistaina 15.8.2023

 

Huom! Ryhmään otetaan aloitusvaiheessa kahdeksan (8) judokaa ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Mikäli ryhmään ilmoittautuneita on enemmän, täytetään mahdolliset vapautuvat paikat ryhmässä varasijoilta ilmoittautumisjärjestyksen mukaisesti. 

 

Sovelletun judon ohjaajat 2023 – 2024

Tuomo Erola 1. kyu

Aki Flöjt 1. kyu

Ohjaajan yhteystiedot löytyvät yhteystietopalstalta.

 

Lisätietoa soveltavasta judosta löydät Judoliiton nettisivuilta täältä