Muksujudo

Judon aloittamiselle jokainen ikä on sopiva. Joissakin seuroissa judoa opetetaan jo 5-vuotiaille. Tärkeintä on opetella käytöstapoja ja toisen kunnioittamisen periaatetta. Mitä nuorempana aloittaa, sen paremmat mahdollisuudet on elinikäisen oppimisen aikana omaksua vaikeatkin tekniikat niin, että ne ovat mahdollisimman luontevia. Itsensä hallitseva ja judon periaatteet tunteva judoka on henkisesti ja fyysisesti vahva myös judotatamin ulkopuolella. Aivan pienimmät opettelevat judoa luonnollisesti leikin varjolla. Iän karttumisen myötä opetellaan vaikeampia asioita.

Kajaanin Judokerhossa muksujudossa harjoittelevat 5–6-vuotiaat lapset. Muksujudossa harjoitukset ovat kerran viikossa ja harjoituksissa pääpaino on peleissä ja leikeissä sekä erilaisissa ketteryysliikkeissä, jotka kehittävät kehon hallintaa sekä ryhmässä toimimisen taitoja. Muksujudossa opetellaan myös judon perusasioita, kuten ukemin eli kaatumisen tekemistä oikein sekä taitojen edellleen karttuessa helpoimpia sidontoja ja judoheittoja. Muksujudossa ei pidetä vyökokeita, vaan muksut suorittavat natsoja judoharrastuksessa etenemisensä merkiksi.

Muksujudon ohjaajat ja harjoitusajat kaudella 2021 – 2022

Kai Kaltiola 

Ismo Reinikka 

 

Harjoitukset kaudella 2021 - 2022 ovat maanantaisin klo 17.00 – 18.00 judosalilla

Muksujudoryhmään  pääset mukaan ilmoittautumalla täältä tai tulemalla harjoituksiin. 

 

Liittymislinkki Suomisportin Muksujudo-ryhmään:

https://seurat.suomisport.fi/invite/99b372dd-fc94-403a-8360-268858f3637f

Muksujudon ohjaajien yhteystiedot löytyvät yhteystietopalstalta.