Urheilulliset elämäntavat

Urheilullisten elämäntapojen omaksuminen osaksi lapsen ja nuoren elämäntapaa ei ole automaattista, vaan vaatii pikkuhiljaa kehittyvien tottumuksien omaksumista osaksi päivittäisiä rutiineja. Urheilullisuuteen tulee siis kasvaa ja kasvattaa aktiivisesti. Tässä vanhempien rooli on merkittävässä asemassa. Urheilullinen elämäntapa tulee osaksi normaalia päivittäistä toimintaa esimerkiksi silloin, kun lapselle muodostuu säännöllinen päivärytmi ja lasta ohjataan urheilullisiin ja terveisiin elämäntapoihin. Urheilulliset ja terveelliset elämäntavat tulisikin olla osa lapsen ja nuoren arkirutiineja. 

Lisätietoa lasten ja nuorten urheilullisista elämäntavoista löydät täältä Urheilulliset elämäntavat